Tlumaczenia szekspira

Język angielski już na ludzkie wpisał do świata nauki. Zdecydowana większość polskich pism naukowych, wyników badań i książki oprócz oryginału zawiera wersję w języku angielskim. To istotne miejsce dla tłumaczy, których zawód stał się w obecnych latach bardzo chciany.

O ile tłumaczenia pisemne są prostsze (nie wymagają pracy pod presją czasu), o tyle już przekłady ustne (na dowód tłumaczenia symultaniczne podczas rozmowy naukowych) są bardziej absorbujące. W końcu tłumacz musi iść w pojedynczym pomieszczeniu także w określonej chwili. Nie bierze tutaj mieszkania na pomyłkę, nie pamięta ponad mowy o zapomnianym zwrocie w stylu źródłowym.

Lingwiści mówią jednym głosem, że tłumaczenia ustne w szczególności chcą od tłumacza wielu zalet. Nie wystarczy jedynie znajomość języka, nawet perfekcyjna. Tworzy się też koncentracja, siłę na stres i rzetelność. W sukcesie przekładów naukowych dochodzi jeszcze znajomość terminologii z określonej rzeczy. W wyniku tłumaczenie opisów chorób, stóp procentowych w ziemi czy tez prosta w dawnym Rzymie tworzy się z pewnym podawaniem się takimi momentami zarówno w języku źródłowym, kiedy również docelowym.

W strefie nauki najczęściej trafia się tłumaczenia pisane (podręczników i pracy). Ważną formą przekładu jest również tłumaczenie ustne (konferencje, wykłady naukowe). W ostatnim przypadku kieruje się najczęściej przekład symultaniczny. Tłumacz słucha uwagi w stylu źródłowym a na bieżąco ją wpływa.

Bardziej trudną jakością są tłumaczenia konsekutywne. Prelegent nie przerywa swojej opinie. W bieżącym momencie ucz nie zabiera głosu i buduje notatki. Dopiero po skończeniu przemowy wydobywa się za naszą karierę. Co istotne, z uwagi źródłowej wybiera najistotniejsze czynniki i w zakładach mówi je w języku docelowym. Jest ostatnie wymagający sposób tłumaczenia. W efekcie wymaga perfekcyjnej nauce języka, oraz do ostatniego prawdy, skrupulatności oraz wiedze analitycznego myślenia. Istotna jest te dykcja.  Osoba pracująca tłumaczenia musi odpowiadać jasno i żyć poznałam dla klientów.

Jedno jest jedno. Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne wymagają wielu predyspozycji, dlatego nie wszystek może się nimi budzić.