Rozwoj przemyslu w zaborze austriackim

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na odpowiedni wynik produkcyjny, szybkość i siła procesów w przestrzeniach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im dużo nasilony jest proces produkcyjny, tym nic powstaje ładunków, jakie potrzebują zostać zneutralizowane, żebym nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może sprawić do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej iskry plus tymże samym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego gatunku problemów mają się firmy, które zaczynają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który obsługiwany jest na przykład w przypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości robią się znaczne liczby ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest wskazane już przed przystąpieniem do załadunku. Wybiera to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne rzeczy mają znaczenie w przypadku rur, zaworów, dmuchaw, które w procesie produkcyjnym materiałów sypkich na produkt wibracji lub zużycia mogą stać odcięte od siebie i sprawiać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy oraz wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie stanowią także nieuziemione pojemniki stosowane w ciągach mieszania i miksowania. Właściwie wszystek klub w procesie produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy należy o załadunek produktów do elastycznych kontenerów, lub oraz o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest wskazane, ponieważ może kierować do wyładowań pomiędzy personelem i narzędziami i pojemnikami, oraz w okolicy zagrożonej wybuchem może sprawić do zapłonu i eksplozji.