Prozniowe pakowanie kolder

Próżniowe pakowanie żywności jest najzgodniejszym stylem na zabezpieczenie jej przed zepsuciem. Z obecnej drogi korzystają, zarówno, producenci, jak i gospodarstwa domowe. Można dać akcesorium do pakowania próżniowego, takie jak pakowarki próżniowe, które szczelnie zamykają artykuły w worku foliowym, czyli w zbiorniku do tego przeznaczonym. Dania te robią zgrzewy na strony worka, jednocześnie usuwając powietrze z wnętrza opakowania.

Tak zapakowane artykuły żywnościowe, np. nabiał, mięso, wędliny, ryby, czy produkty garmażeryjne, potrafią być kilkakrotnie dłużej przechowywane, zachowując przy tym świetną wilgotność, konsystencję, gust i zapach, a zarazem są zabezpieczone przed przedostaniem się do wnętrza opakowania powietrza, bakterii, czy pleśni. Ze powodu na metoda działania, można wyodrębnić dwa sposoby pakowarek: komorową i bezkomorową (listwową). Pakowarka komorowa, to urządzenie, w którego wnętrzu zbiera się worek łącznie z materiałem. Jej pełną wadą jest regulowanie długości czasu odsysania powietrza, dzięki czemu podejmuje się powtarzalność procesu pakowania, także możliwość regulacji poziomu podciśnienia, co stanowi istotne przy pakowaniu delikatnych produktów. Wartością jest jeszcze możliwość wykorzystania w procesie produkcji, bardzo tanich worków typu PA/PE, co znacznie zmniejsza koszty. Pakowarki komorowe, mogą korzystać dodatkowe funkcje, np. wypełniania opakowania gazem. Na placu jest długi wybór pakowarek komorowych, co powoduje na jej właściwy dobór, zależny od wielkości pakowanych produktów, ich charakterów, i wielkości. Przeznaczone są, przede każdym, dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii, oraz handlu. W pakowarkach bezkomorowych, worek z zamontowanym wewnątrz produktem, otrzymuje się na zewnątrz, oraz do zabiegu, na listwę zgrzewającą, układa się koniec worka i dociska pokrywą. Do takiego pakowania wykorzystuje się worków, lub folii tzw. moletowanych, które dzięki tłoczonej strukturze, umożliwiają odessanie powietrza. Pakowarki listwowe pozwolą na pakowanie produktów o niezwykłych kształtach, np. bardzo duża kiełbasa. Cechą istnieje zarówno wiele mniejszy koszt zakupu niż pakowarek komorowych, i wadą niższa wydajność oraz doskonalsze koszty eksploatacji, poprzez stosowanie droższych opakowań. Dane są szczególnie dla młodej gastronomii i gospodarstw domowych.