Emergency 4 wybuch na stacji polarnej

Wybuch charakteryzuje się jak wysoce dużą reakcję utleniania lub rozkładu, która liczy na szybkim spalaniu gazów palnych, par, cieczy palnych albo pyłów lub włókien w sferze, wywołującą wzrost temperatury lub ciśnienia wraz z niosącą zniszczenia falą uderzeniową a efektem akustycznym.

Wybuch jest mieszkanie w dokładnie określonych warunkach, i dokładnie wtedy, gdy stężenie surowca palnego dostaje się w ściśle określonym przedziale, który zwany jest granicą wybuchowości. Stężenie składnika palnego w danym przedziale wybuchowości nie spowoduje wybuchu. Do powstania wybuchu niezbędne jest również pewna energia, której inicjatorem potrafią istnieć takie czynniki jak iskry, które powstały podczas pracy organizacji i budowie elektrycznych, elementy instalacji rozgrzane do znacznie szerokiej temperatury, wyładowania atmosferyczne oraz elektrostatyczne. Energia ta zwana jest niską energią zapłonu i określana jako wysoce niska energia kondensatora w obwodzie elektrycznym, którego rozwiązanie może sprawić zapłon mieszaniny i rozszerzanie się płomienia w poszczególnych warunkach badania. Explosion safety devices to urządzenia przeciwwybuchowe, które przeznaczone są do działalności w przestrzeniach szczególnie zagrożonych eksplozją.

Wartość najmniejszej energii zapłonu jest parametrem, który powoduje na analizę zagrożenia wybuchem, który pochodzi od trwających w określonym obszarze źródeł, takich jak iskry elektryczne, elektrostatyczne, iskry, które pochodzą z pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elektrycznych, jak i iskry mechaniczne.

Paliwo pragnie być dostęp z utleniaczem, i rozpoczęcie spalania wymaga czynnika inicjującego. Gorzej jest zainicjować wybuch pyłowy niż gazowy. Gaz miesza się bowiem z atmosferą samorzutnie dzięki dyfuzji, a do wytworzenia chmury pyłowej niezbędne jest mechaniczne mieszanie. Zminimalizowanie przestrzeni wybuchu sprzyja gwałtowności wybuchu, oraz w sukcesu pyłów jest uważane za koniczny czynnik do jego powstania. Wśród gazów utleniaczami prawdopodobnie istnieć zamiast tlenu np. fluor. Ciecze, które są utleniaczami to m.in. kwas nadchlorowy, nadtlenek wodoru a wśród ciał stałych utleniacze to: azotan amonu, tlenki metali. Paliwa to przede każdym wszelkie ciecze, gazy, ale same ciała stałe.