Dzialalnosc gospodarcza doradztwo

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest zarówno w niewielkich obiektach, jak dodatkowo w dorosłych budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach przemysłowych i ekonomicznych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie pomieszczeń o szczególnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref zewnętrznych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest zaprojektowane w całości modułów i powszechnie używane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Oczywisty jest wszelkim charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i osobę biegnąca zgodnie spośród jej charakterem. Oznaczenia na innych wersjach oświetlenia awaryjnego dzielą się tym, że postać dostaje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Są różne rodzaje oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie wyróżnia się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązujące we wszelkich obiektach użyteczności publicznej, i końcem ich instalacji jest sprowadzenie wszystkich do pewnego wyjścia w sukcesie ewakuacji. Spośród obecnego sensu powinny być dobrze znane, więc w światłu ewakuacyjnym obraca się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które produkują dużo światła przy mniejszym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest ograniczony pobór prądu, mała liczbę napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary też liczna sprawność, duża moc oraz wysoka zaleta luminacji.