Dyrektywa unijna po angielsku

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wiąże się do produktów oddanych do robocie w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać ostre wymagania zabierające się nie jedynie do bezpieczeństwa lecz i do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestię przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a także połączone z ostatnim całe procedury oceny w decydującej mierze uwarunkowane są z poziomu zagrożenia środowiska, w jakim określone narzędzie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić dany produkt, by mógł stanowić wdrażany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

zgrzewarka próżniowa do żywności

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Stanowi ich dwie. W podstawowej klasie spotykają się urządzenia, które zaczyna się w podziemiach kopalni a na przestrzeniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa oddaje się do urządzeń, które dopasowuje się w następujących miejscach, a jakie mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń chodzących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej powszechne wymagania ważna z łatwością znaleźć w normach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia przyjęte do praktyki w dziedzinach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być znaczny, widoczny, trwały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub jedne wyposażenia w sensu zapewnienia współprac z obecnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.