Czynnosci zwolnione z kasy fiskalnej 2015

Pomimo, iż potrzebę posiadania kasy fiskalnej novitus deon w realizacji gospodarczej obejmuje jeszcze popularniejszą rzeszę przedsiębiorców, wciąż są możliwe wedle obowiązujących przepisów usunięcia spośród ostatniego obowiązku.

Utrata prawa do takiego zwolnienia, może działać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek używania tych narzędzi dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z poziomu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi powiązane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. A kto tak naprawdę nie musi posiadać kasy fiskalnej? Między innymi dotyczą one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do określonych czynności. Podatnik wykonujący prac zwolnione przedmiotowo nie wymaga ich pisać na kwocie fiskalnej. Kto nie pragnie brać kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z obszaru usług nadawczych, usług elektronicznych, usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w budowy naturalnej, usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi połączone ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z obróbką odpadów, usługi powiązane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, publiczny i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, pomoce w terenie noclegów, usługi świadczone przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi fizyczne oraz ubezpieczeniowe, wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami, usługi powiązane z obrotem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi związane z zachowaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi świadczone przez spółki oraz systemy eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wyżej wymienione, mogą również czerpać ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Należeć do tego zwolnienia przysługuje ze powodu na grupę sprzedaży podatnika. Jeśli obrót z pracy wymienionych posiadał w poprzednim roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może używać ze rozwiązania z kas dla całości sprzedaży.